Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deelname aan één van de lessen betekent dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemers, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt.

Gezondheidsrisico

 • Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort.
 • De yogalessen worden gevolgd op eigen risico. De oefeningen mogen geen pijn doen of het lichaam belasten. Bij twijfel is het beter de behandelend arts te raadplegen over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor mensen met chronische klachten of na een operatie.
 • Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid, verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg.

Aansprakelijkheid

 • Kinderyoga de Beleving is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de yogalessen.
 • Kinderyoga de Beleving kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, blessures of opgelopen letsel van de deelnemer in en rondom de ruimten waar de kinderyogales wordt gegeven.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer
 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Kinderyoga de Beleving en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

Aanmelden

 • U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier op de website of via de e-mail (info@kinderyogadebeleving.nl). U ontvangt na inschrijving altijd een bevestiging via de e-mail. Bij de inschrijving is het van belang dat u bijzonderheden over het kind opgeeft (zoals lichamelijke en/of psychische klachten) zodat hier rekening mee kan worden gehouden tijdens de lessen.
 • Geef bij aanmelding ook uw mobiel telefoonnummer op en eventueel het telefoonnummer van uw werk, waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval dat er iets met uw kind gebeurd is, kan de docent u altijd bereiken.
 • Kinderyoga de Beleving geeft les op meerdere locaties in Amersfoort. Indien de lessen op de voorkeurslocatie vol zijn, kan uw kind altijd nog op de wachtlijst worden gezet. Uiteraard is het mogelijk om te starten op één van de andere locaties en wanneer er plek is op de voorkeurslocatie, over te stappen naar de locatie van uw voorkeur.

Lesgelden

 • Het lesgeld staat vermeld op de website. Het lesgeld dient vooraf te worden betaald. Wanneer de betalingsverplichtingen niet tijdig worden nagekomen, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Kinderyoga de Beleving behoudt zich het recht tot wijzigen van de lesgelden.

Betaling

 • Na inschrijving ontvangt u een factuur. De factuur dient voorafgaand aan de les te worden overgemaakt aan:
  • NL02INGB0661624277
   Kyra Blankenstein
   onder vermelding van het factuurnummer
 • De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk voor de eerste les is voldaan, tenzij anders afgesproken.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

 • Indien uw kind niet aanwezig kan zijn bij de les, dient u dit uiterlijk om 17.00u de dag voorafgaand aan de les door te geven. Dit kan telefonisch, via de app/sms of e-mail.
 • Bij een 8-rittenkaart kunnen de gemiste lessen worden ingehaald binnen de geldigheidstermijn van de 8-rittenkaart. Een 8-rittenkaart is 9 weken geldig.
 • Indien de 8 rittenkaart niet vol is gemaakt binnen de geldigheidstermijn van 9 weken, dan komen de niet genoten lessen helaas te vervallen. Er kan dan ook geen restitutie plaatsvinden. De 8-rittenkaart is niet overdraagbaar.
 • Indien uw kind voor een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.
 • Indien de docente onverhoopt niet in staat is een les of workshop te verzorgen, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze les zal op een ander moment worden ingehaald of er zal een vervangend docent worden geregeld. Wanneer beide opties niet haalbaar blijken, vindt restitutie van het lesgeld plaats.

Opzegging

 • Graag wordt Kinderyoga de Beleving op de hoogte gebracht als er voor gekozen wordt de lessen niet meer te volgen. Op deze manier kan de vrij gekomen plek aan nieuwe deelnemers worden voorgelegd.

Huisregels

 • De yogaruimte wordt zonder schoenen betreden. Schoenen, jassen en tassen kunnen bij de kapstok worden achtergelaten. Tijdens de les zijn mobiele telefoons uitgeschakeld.
 • Het is aan te raden dat uw kind makkelijk zittende kleding aantrekt, waarin hij/zij zich goed kan bewegen (bv. trainings- of joggingbroek en een t-shirt).
 • Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld.

Tekst en beeldmateriaal

 • Tekst of beeldmateriaal welk op deze site gepubliceerd is, zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Kinderyoga de Beleving. Het is niet toegestaan door derden deze tekst of beelden te gebruiken zonder overleg met en toestemming van Kinderyoga de Beleving.
 • Tijdens de lessen kan er beeld- of videomateriaal worden gemaakt voor het gebruik op de website en/of de facebookpagina van Kinderyoga de Beleving. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u dit aangeven bij Kinderyoga de Beleving.