Kinderyoga

Kinderyoga: omgaan met stress

In de huidige maatschappij is het leven vluchtig en komen ook kinderen meer onder druk te staan. Kinderen ervaren net als volwassenen óók veel stress. Je kent het wel, stress die voortkomt uit:

  • Het vele ‘moeten’: prestatiedruk (op school en de sportvelden), het maken van lastige keuzes en perfectionisme
  • Overprikkeling (tv en social media)
  • Meegaan in de norm van de maatschappij (niet jezelf kunnen zijn)
  • Een traumatische gebeurtenis (scheiding, overlijden)
  • Een lichamelijke of geestelijke beperking
  • Eenzaamheid
  • Hooggevoeligheid

Het kind krijgt door de stress steeds minder zelfvertrouwen en wordt onzekerder over zichzelf en de situatie waarin hij/zij zich bevindt.

Kinderyoga geeft kinderen rust, balans, (zelf)vertrouwen en vooral ook plezier, waarbij het presteren geen rol speelt. De verschillende onderdelen in de les helpen kinderen weer in contact te laten komen met zichzelf; hoe ze zich voelen en het beeld dat ze van zichzelf hebben. Onbewust en ook bewust werken we samen in de groep aan een goed gevoel over jezelf!

Bij kinderyoga komen de kinderen op een speelse en creatieve manier in aanraking met de yogahoudingen. Elke les is een beleving én vooral ook een feestje!

een goed gevoel over jezelf